Fotoreportáž z letných denných výtvarných táborov 2019

Máme za sebou úspešne všetky turnusy. Ste zvedaví, ako to na táboroch vyzeralo a čo sme v nich vytvárali za krásy?

Dohromady SZUŠ Výtvarný LADON zorganizoval päť letných táborov, ktorých sa zúčastnilo 79 detí. Účastníci táborov si pod vedením našich šikovných učiteliek Sašky, Viki, Zuzky, Maríny, Vierky, Martinky a pomocníčok Aničky a Magdy vyskúšali množstvo zaujímavých techník ako maľba v plenéri, výroba ručného papiera či otláčanie rastliniek do hliny.  S detičkami sme vybrali na hravé výstavy do Bibiany a kreslili v centre mesta architektúru. V piatok sme opäť maľovali spoločné práce na veľký papier. Ako tradične nechýbali táborové výstavy vytvorených diel, slávnostné predávania diplomov a pohostenie na záver. 

Veľmi sa tešíme z toho, že sa deťom v tábore páčilo a ďakujeme im za účasť!