2% z daní

Baví nás to! Vďaka vašim 2% z daní môžeme robiť to, čo nás napĺňa.


Milí rodičia a priatelia školy,

dovoľte nám aj tento rok požiadať o vašu podporu poukázaním 2% z vašich daní.
Vidieť vaše deti ako rastú a rozvíjajú svoj výtvarný talent nás jednoducho baví. Nikdy nás neprestáva prekvapovať, čo za krásne obrázky dokážu vytvoriť a teší nás, keď im môžeme pomáhať stále sa zlepšovať a získavať zdravé sebavedomie. :) Rovnako nás veľmi teší práca s našimi dospelými študentmi, ktorí vďaka tvorivej práci sršia energiou, ktorú im neraz závidíme! :)


Ako váš príspevok využijeme? 

Jednoducho - budeme pokračovať v tom, čo robíme doteraz. Kvalitne umelecky vzdelávať vaše deti a vás dospelých, vytvárať pre vás bezpečné a príjemné tvorivé prostredie, ukazovať váš výnimočný talent svetu na výstavách a súťažiach.


  • zorganizujeme ďalšie výstavy
  • nakúpime kvalitný materiál
  • budeme naďalej udržiavať a skrášľovať naše priestory
  • zorganizujeme letný tábor
  • vylepšíme dizajn a štruktúru našich webových stránok


... a mnoho ďalšieho!


Ako nám môžete pomôcť?

Stačí, keď vyplníte toto tlačivo, do ktorého sme vpísali všetky naše potrebné údaje.

Podrobný návod, ako poukázať 2% z vašich daní nájdete tu.


Z celého srdca vám ďakujeme za vašu podporu, veľa to pre nás znamená!


riaditeľka Alexandra Puchovská & pedagogický zbor SZUŠ