Kto sme?

Sme súkromnou základnou umeleckou školou, ktorá pôsobí v Bratislave od roku 2011. 

SZUŠ- Výtvarný ateliér LADON ponúka výtvarné vzdelanie deťom od 4 rokov a taktiež dospelým. 


Hlavné sídlo máme v Spoločenskom dome Trávniky na Nevädzovej 4. Okrem toho nás v Ružinove nájdete aj v Spoločenskom dome Nivy, na materských škôlkach na Bancíkovej, Astrovej, Tekovskej ul.,Šuňavcovej ul.a MŠ Osadná. Vyučujeme aj v MŠ Dúhová v Čiernej Vode, RC Kramárik, ZŠ Nevädzová, ZŠ za Kasárňou a ZŠ Sibírska.

Čo ponúkame? Čím sa líšime od iných ZUŠ a SZUŠ?

Naša ZUŠ je zameraná na výtvarný odbor. Naučíme všetky klasické výtvarné techniky, akými sú maľba, kresba či grafika, ale máme aj špecializované ateliéry pre keramickú tvorbu a pre tvorbu animovaných filmov. Prijímame deti od 4 rokov až po dospelých.


Našou hlavou odlišnosťou od iných ZUŠ je, že sa veľmi intenzívne venujeme deťom v predškolskom veku. Sme známi svojím láskavým a individuálnym prístupom k žiakom. Malé detičky majú v dnešnej pretechnizovanej dobe problémy s jemnou motorikou a sústredením. Výtvarná im v tomto dokáže veľmi pomôcť – čím skôr sa detičky podchytia, tým lepšie. Najviac to rodičia ocenia v prvej triede základnej školy. Deti, ktoré mali zo začiatku problémy udržať ceruzku v ruke, nám vo vyšších ročníkoch vyhrávajú výtvarné súťaže.


Zabezpečujeme všetok výtvarný materiál a pomôcky, žiaci si nemusia na hodiny nosiť žiadne vlastné farby, ani iné výtvarné pomôcky.


Máme vlastnú keramickú pec, grafický lis, veľmi dobré materiálno-technické zabezpečenie (výtvarné stojany, maliarske plátna, farby všetkého druhu, glazúry či sadrové busty sú u nás samozrejmosťou). Pre tvorbu krátkych animovaných filmov máme kompletné počítačové a technické vybavenie.


Venujeme sa aj príprave žiakov na stredné umelecké školy, kde naši absolventi úspešne študujú.


Pravidelne organizujeme výstavy prác našich žiakov a úspešne sa zúčastňujeme celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží.


Pre škôlky a školy organizujeme tematické výtvarné dielničky.


Každoročne organizujeme denný letný výtvarný tábor v SD Trávniky a SD Nivy, ktorý sa teší veľkej obľube. Pracujeme s deťmi priamo v plenéri (kreslíme vonku), ale taktiež v ateliéri, kde kombinujeme tradičné a nezvyčajné výtvarné techniky.


Každoročne organizujeme denný letný výtvarný tábor v SD Trávniky a SD Nivy, ktorý sa teší veľkej obľube. Pracujeme s deťmi priamo v plenéri (kreslíme vonku), ale taktiež v ateliéri, kde kombinujeme tradičné a nezvyčajné výtvarné techniky.


Naši žiaci sa zapojili do projektu „detinanete.sk“ firmy Orange. Pravidelne spolupracujeme s SNG v rámci projektu „Umenie zblízka“.Možnosti štúdia v SZUŠ Výtvarný ateliér LADONPrípravné štúdium

 • je určené pre deti v predškolskom veku od 4 rokov
 • vyučovacia hodina trvá 2x45 minút 1x týždenne
 • deti sa zoznámia so všetkými veku dostupnými výtvarnými technikami (kresba, maľba, keramika)
 • výtvarná činnosť rozvinie ich schopnosti jemnej motoriky, vďaka čomu bude pre nich jednoduchšie naučiť sa písať


Základné štúdium (1. stupeň)

 • je určené pre žiakov základnej školy
 • vyučovacia hodina trvá 3x45 minút 1x týždenne
 • deti zvládnu základné výtvarné techniky a zoznámia sa s pokročilejšími, akými sú napríklad lynorit, animácia či pastel 
 • žiak končí svoje štúdium absolventskou prácou, na ktorej ukáže svoje umelecké zručnosti


Základné štúdium (2. stupeň)

 • je určené pre žiakov strednej školy
 • vyučovacia hodina trvá 3x45 minút 1x týždenne
 • študenti už ovládajú všetky zákadné aj pokročilejšie výtvarné techniky, zoznamujú sa s najťažšími technikami (akvarel, olejomaľba)
 • žiak končí svoje štúdium absolventskou prácou, na ktorej  preukáže zvládnutie svojho obľúbeného odvetvia


Štúdium pre dospelých

 • je určené pre kohokoľvek od 25 rokov
 • vyučovacia hodina trvá 3x45 minút 1x týždenne
 • študenti sa venujú všetkým výtvarným technikám podľa indiviuálnych preferencií


Žiak je zaradený do príslušného študijného programu podľa veku. Výuka v SZUŠ Výtvarný ateliér Ladon je organizovaná podľa Medzinárodnej klasifikácie vzdelávania ISCED.


GDPR


Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo


Aktuality

{{article in articles}}
Staršie