Výtvarný ateliér pre predškolákov - prípravné štúdium. 

Pobočka MŠ Astrová

Štvrtok

12:45–14:15
Viktória Šoltisová

Utorok

12:45–14:15
Viktória Hrehová