Výtvarný ateliér pre predškolákov - prípravné štúdium.

Pobočka MŠ Bancíkovej

Utorok

13:00–14:30
Viktória Šoltisová
+ Martina Bartková

Utorok

14:30–16:00
Viktória Šoltisová
+ Martina Bartková

Piatok

12:30–14:00
Martina Bartková