Výtvarný ateliér pre predškolákov - prípravné štúdium a pre I. a II.stupeň štúdia

Pobočka SD Nivy

Utorok

16:00–18:15
Zuzana Dobrovičová
MŠ + ZŠ

Streda

16:30–18:00
Marína Pavlovičová

Štvrtok

16:30–18:45
Zuzana Dobrovičová
MŠ + ZŠ

Piatok

14:45–17:00
Marína Pavlovičová
MŠ + ZŠ