Výtvarný a ateliér pre dospelých.

Oboznámite sa so všetkými výtvarnými technikami -  maľba (olej, akryl, tempera, akvarel), kresba (ceruzka, pastel, uhlík), grafika (tuš, pierko, linoryt), dekoratívne práce a činnosti, modelovanie, keramika a iné netradičné techniky.

Školné sa platí polročne. Materiál je zabezpečený v cene. Prijímame dospelých od 25 rokov.

Pobočka SD Nivy (Dospelí)

Pondelok

17:30–19:45
Viktória Šoltisová
výtvarná