Kancelária riaditeľky a tajomníčky SZUŠ.
Ateliéry výtvarnej, animačnej a keramickej tvorby

Úradné hodiny paní riaditeľky Alexandry Puchovskej - streda od 10:00 - 12:00

Pobočka SD Trávniky