Ateliér počítačovej animácie pre školákov. 

Pobočka SD Trávniky (Animácia)

Pondelok

14:45–17:00
Marek Šafárik

Pondelok

17:15–19:30
Marek Šafárik