Výtvarný ateliér pre I.stupeň štúdia
V skupine sú deti prevažne z prvého stupňa ZŠ.

Pobočka ZŠ Nevädzová

Pondelok

13:45–16:00
Marína Pavlovičová
1.ročník ZŠ + Martina Bartková

Piatok

13:45–16:00
Viktória Šoltisová
2. + 3.ročník, + Viktória Hrehová