Výtvarný ateliér pre I.stupeň štúdia

Pobočka ZŠ Sibírska

Streda

13:45–16:00
Zuzana Dobrovičová
Marína Pavlovičová

Štvrtok

13:45–16:00