Výtvarný ateliér pre prvý stupeň štúdia.
V skupine sú deti prevažne
z prvého stupňa ZŠ.

Pobočka ZŠ Za kasárňou

Pondelok

13:45–16:00
Zuzana Dobrovičová
+ Viera Katreničová